Ustanowienie ministrantów.

 

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada 2018 r. w naszej parafii św. Stanisława biskupa i męczennika odbyła się uroczystość ustanowienia ministrantów, której przewodniczył proboszcz ks. kanonik Andrzej Stopyra. Tego dnia do grona służby liturgicznej zostało włączonych dwudziestu jeden chłopców, którzy po odpowiednim przygotowaniu złożyli przyrzeczenia ministranckie i zostali włączeni do LSO parafii konkatedralnej.

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11.00 uroczystym wejściem. Kandydaci zajęli miejsca przed prezbiterium, a za nimi w pierwszych ławkach siedzieli ich rodzice, jako ci, którzy są pierwszymi wychowawcami i przekazicielami wiary. We wprowadzeniu do liturgii ks. Proboszcz podkreślił, jak wielkie znaczenie mają ministranci, którzy przez swoją posługę pomagają wiernym w przeżywaniu liturgii. Po Ewangelii odbył się pierwszy element promocji, jakim było przedstawienie i prośba skierowana przez opiekuna LSO ks. Michała do ks. Proboszcza o przyjęcie kandydatów do grona ministrantów. Każdy kandydat mówiąc „Jestem” i wchodząc na pierwszy stopień ołtarza wyrażał swoją gotowość do podjęcia posługi w Kościele. Kolejny element stanowił dialog z rodzicami przyszłych ministrantów i ważne pytanie skierowane do nich: „A zatem pytam was, Rodzice, czy chcecie, aby wasze dzieci pełniły świętą służbę w zgromadzeniu liturgicznym wspólnoty parafialnej?” po otrzymaniu zgody padło pytanie o to czy chcą chcecie czynnie współpracować z duszpasterzem nad ich formowaniem. W kazaniu ks.  Andrzej podkreślał jak ważne jest być świadkiem Chrystusa i że jest to powołanie, które trzeba pielęgnować i rozwijać.

Po homilii nastąpił najważniejszy element ustanowienia. Ksiądz Proboszcz pytał kandydatów: Czy chcecie służyć  Bogu w kościele, przy ołtarzu, podczas świętych obrzędów? Czy wiecie, że służba liturgiczna nakłada na was trudne obowiązki pilności, sumienności i takiego postępowania, by podobać się Panu Jezusowi, któremu macie służyć? Czy przyrzekacie, że będziecie podejmować wszystkie swoje obowiązki, by dobrze pełnić świętą służbę? Po wypowiedzeniu słów: chcę, wiem, przyrzekam każdy z kandydatów powtarzał słowa przyrzeczenia: Ja, (Imię i Nazwisko), przyrzekam całym swym życiem pełnić wierną służbę Bogu, chcę być gorliwym ministrantem przy ołtarzu, wzorowym uczniem w szkole, posłusznym synem i kochającym bratem w gronie rodziny oraz dobrym kolegą w pracy i zabawie. Chcę żyć i postępować według „Zasad ministranta”. Króluj nam, Chryste!

Modlitwa ustanowienia, poświęcenie szat liturgicznych i odnowienie przyrzeczeń wszystkich ministrantów zakończyło obrzęd. Nowo ustanowieni ministranci zajęli miejsca w prezbiterium. Po Mszy świętej każdy z nowo ustanowionych ministrantów otrzymał dyplom. Swoje dyplomy uznania z rąk ks. proboszcza odebrali też ministranci i lektorzy pełniący przez kilka lat swoją posługę przy ołtarzu.

Zamiast zakończenia – zaproszenie.

Wraz ze wszystkimi którzy posługują w parafii konkatedralnej w Lubaczowie pragniemy zachęcić wszystkich chłopców do służby Chrystusowi przy Jego ołtarzu. Można dołączyć się w każdej chwili. Spotkania formacyjne mamy w każda sobotę o godzinie 10.00 z lektorami tzw. Odbywają się w każdy czwartek o 19.00. bycie ministrantem to nie tylko posługa przy ołtarzu. To spotkania, zawody – rywalizacje sportowe, to konkursy, radość z wyjazdów, wędrówek.

Serdecznie zapraszamy. Ks. Michał opiekun LSO  – konkatedra Lubaczów