Parafialny Dzień Formacji Formatorów

 

 

Formacja formatorów – to inicjatywa duszpasterzy konkatedralnej parafii mająca na celu wspólne spotkanie
w gronie liderów i osób odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych  wspólnot w naszej parafii.
Inicjatywa mająca na celu stworzenie okazji do pogłębienia osobistej i wspólnotowej więzi i formacji,
aby następnie bardziej świadomie zaangażować się w życie wspólnoty parafialnej.

„Lider, który nie ma wizji prowadzenia grupy nie może być dobrym liderem. Oczywiście wizją lidera powinien być Chrystus. To jest jasne, ale to za mało. Jednocześnie każdy lider nieustannie powinien pytać siebie w sercu „dokąd jako, wspólnota, grupa zmierzamy?” Czy jako lider mam wizję  prowadzenia wspólnoty? Czy wiem w jakim kierunku Bóg chce prowadzić wspólnotę, która mi została powierzona?” – te słowa zaczerpnięte z konferencji dla kapłanów jak opiekunów i asystentów grup w parafii będą stawiane także na naszym spotkaniu, które poprowadzi wybitny duszpasterz, kapłan, egzorcysta, doświadczony spowiednik, opiekun wielu wspólnot kościelnych – ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk.

Do udziału zapraszamy wszystkich należących do  grup modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń, zelatorów i zelatorki Róż Różańcowych (z każdej wspólnoty minimum trzy osoby). Lista podana poniżej.

Osoby spoza naszej parafii, które chciały by uczestniczyć w spotkaniu proszone są o osobiste lub telefoniczne zgłoszenie udziału do ks. Proboszcza Parafii św. Stanisława BM lu drogą mailową na dres: [email protected]

 

Akcja Katolicka
III Zakon Św. Franciszka
KSM
Legion Maryi, Apostolat Maryjny
Lektorzy, Ministranci
Ruch Światło Życie
Odnowa w Duchu św.
Rycerze Kolumba
Grupa  Modlitewna św. Józefa
Civitas Christiana
Klub Inteligencji Katolickiej
Żywy Różaniec ( Zelatorka z każdej Róży)

Serdecznie zapraszamy