Zaproszenie do udziału w Jerycho Różańcowym.

 

Drodzy Czciciele Matki Bożej,

razem ze środowiskiem parafialnych kół różańcowych pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić do podjęcia od 3 do 10 listopada 2018 roku nieustannego Jerycha Różańcowego za naszą ojczyznę, jako modlitewne przygotowanie do obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i złożenia w darze Matce Bożej Królowej Polski – Złotej Korony, jako wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość i ofiarowania się  na nowo w jej matczyną opiekę na dalsze wieki.

Jerycho różańcowe to nieprzerwane, czuwanie przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni i nocy, aby wypraszać łaski dla świata, ojczyzny, naszych rodzin i pomoc Bożą w ważnych dla nas intencjach. W modlitwę adoracyjną włączamy moc i potęgę różańca, wierząc w pomoc i obecność Niepokalanego Serca Maryi.

Chcemy nieustannie trwać z różańcem w ręku i powtarzać za św. Arcybiskupem Józefem Bilczewskim „Do stóp Twoich upa­damy w najgłębszej pokorze hołd miłości i uwielbienia przed Tron Twój zanosimy, wraz z prośbą serdeczną za naród nasz cały, za naszą najdroższą Ojczyznę!”. Św. Jan Paweł II niejednokrotnie apelował:  Do tej modlitwy różańcowej za Ojczyznę zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie Różaniec! Tam gdzie się modli, tam się decyduje nie tylko o naszym życiu po śmierci, ale także o wydarzeniach tego świata”.

Modlitwie naszej towarzyszył będzie szczególny znak „monstrancja fatimska” przedstawiająca postać Maryi jako Niewiasty u której w miejscu serca umieszczony jest Najświętszy Sakrament. Monstrancja ta od Krzeptówek w Zakopanem od roku ubiegłego przemierza polską ziemię i gromadzi rodaków na modlitwie za ojczyznę. W tym szczególnym listopadowym czasie dotrze do Lubaczowa, gdzie swoje miejsce ma obraz przed którym po raz pierwszy ustami króla Jana Kazimierza wypowiedziano słowa – Królowo Polski.

Zwracamy się z zaproszeniem do każdej osoby należącej do Żywego Różańca, do grup modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń. Zapraszamy każdego mieszkańca Lubaczowa a szczególnie naszych parafian z parafii św. Stanisława. Harmonogram czuwania został przygotowany tak, aby w każdym czasie było nas jak najwięcej na modlitwie przy Jezusie i Maryi. (szczegółowy program zamieszczony jest na stronie internetowej parafii oraz w gablotach z ogłoszeniami).

Głęboko ufamy, że mimo trudu i poświęcenia każdy z pewnością przekona się, że ta modlitwa będąca szturmem do Boga przez Maryję wyprosi wiele owoców dla naszej Ojczyzny i Kościoła, dla naszych dzieci, naszej młodzieży, małżeństw i rodzin.  Wierzymy, że podjęta z entuzjazmem wspólna i osobista, szczera modlitwa będzie i dla nas  umocnieniem w wierze i miłości do Boga i Jego Matki.

Duszpasterze

 

 

PLAN ADORACJI

 

SOBOTA – 3.11.2018 r.

 

18.00 – Msza św. na rozpoczęcie Jerycha Konkatedra

19.00 – Nabożeństwo Pierwszej Soboty, Odnowa w Duchu św. – Ks. Marek

21,00 – Grupa Modlitewna św. Józefa, ul. Dąbka  – s. Ryszarda

23.00 – Róża Matki Bożej Łaskawej, ul. Wyszyńskiego p. M. Śliwa

 

NIEDZIELA – 4.11.2018 r.

 

1.00 – Róża św. Bernardyny, ul. Słoneczna, ul. Partyzantów – p. R. Mandziak

3.00 – Róża Matki Bożej Różańcowej, ul. Mazury, Mazury Boczna; Hurcze – p. Huk – Semerak

5.00 – Róża św. Cecyli, Franciszkański Zakon Świeckich, ul. Matejki, ul. Prusa, ul. Kochanowskiego, ul. Rzeczna – p. C. Zarembska

6.30 – 15.00 – Adoracja indywidualna, Godzina Miłosierdzia

16.00 –  18.00 – Kaplica sióstr Albertynek – Ks. Lesław

18.00 – Msza św. – konkatedra

19,00 – Róża św. Faustyny, ul. Sobieskiego wraz z blokami – p. W. Szczybyło

21,00 – Rycerze Kolumba, oś. Jagiellonów  5, 5A, 9 –  p. R. Kosturek

23,00 – Róża św. Franciszka, Odnowa w Duchu Św.,  ul. Niemirowska, ul. Lwowska – p. R. Szpyt

 

PONIEDZIAŁEK – 5.11.2018 R.

 

1,00 – Róża św. Katarzyny Aleksandryjskiej, os. Mazury (po stronie weterynarii) – p. H. Mazurek

3,00 – Róża św. Katarzyny Laboure, ul. 3 Maja, ul. Handlowa, ul. Rejtana – p. K. Ciepła, p. Haliniak

5,00 – Siostry Józefitki, ul. Wyspiańskiego, ul. Monte Casino, ul. Piłsudskiego – s. Andrzeja

7,00 – Msza św. z kazaniem – Sanktuarium

8,00 – Legion Maryi – p. Czepiel

9,00 – Róża św. Katarzyny ze Sieny, os. Norwida bl. 8 – p. A. Grzesik

11.00 – Msza św. za Ojczyznę z kazaniem – ks. Eugeniusz Łabisz

12,00 – Róża św. Agnieszki, os. Norwida bl. 4, 6p. K. Milo

14,00 – Róża  św. Klary, os. Norwida bl. 10 – p. M. Paszków

16.00 – OAZA, Maryjki – s. Andrzeja, ks. Marek

17.30 – Nieszpory za zmarłych

18,00 – Msza św. DĄBROWA – ADORACJA

19,00 – Dąbrowa Kornagi numery parzyste

21,00 – Dąbrowa Kornagi numery nieparzyste

23.00 – Dąbrowa domy za kościołem  i za CIS

 

WTOREK –  6.11.2018 r.

 

1,00 – Dąbrowa domy przy głównej drodze

3.00 – Dąbrowa Szutki

5.00 – Dąbrowa – Krausy

6.45 – Zakończenie adoracji błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

7,00 – Msza św. z kazaniem – Sanktuarium

8.00 – Legion Maryi – p. W. Czepiel

9.00 – Róża Różańcowa św. Franciszka, Żuki, ul. Mickiewicza – p. R. Szpyt

11.00 – Msza św. za Ojczyznę z kazaniem  – ks. Józef Dudek

12.00 – Róża św. Zofii, ul. Słowackiego bloki 13,15,17, 19 – p. M. Kwaśniak

14.00 – Róża św. Teresy, ul. Myśliwska, ul. Walecznych, ul. Żelichówka –  p. E. Rokosz

16.00 – Caritas, Klub Seniora, Spółdzielnia Socjalna „Samarytanin” – p. G. Mroczka

17.30 – Nieszpory za zmarłych

18,00 – Msza św. w DĄBKOWIE – ADORACJA

19,00 – Opaka numery domów 1- 45

21,00 – Opaka numery domów 46 – 92

23,00 – Dąbków numery domów 90 – 122

 

ŚRODA – 7.11.2018 R.

 

1,00 – Dąbków numery domów 60 – 90

3,00 – Dąbków numery domów 30 60

5.00 – Dąbków numery domów 1 – 30

6.45 – Zakończenie adoracji błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

7,00 – Msza św. Kazaniem – Sanktuarium

8,00 – Legion Maryip. W. Czepiel

9.00 – Civitas Christiana, ul. Unii Lubelskiej, bl. Gazowniczy – p. T. Antonik

11.00 – Msza św. za Ojczyznę  z kazaniem – ks. Janusz Sokołowski

12.00 – Róża Matki Bożej Różańcowej z Hurcza, Słowackiego 30, 32 – p. Huk – Semerak

14.00 – Róża  św. Jana Pawła II, ul. Krasińskiego bl. 14,17,19 – p. S. Furgała

16.00 – Młodzież KSM  – ks. Sławek

17.30 – Nieszpory za zmarłych

18.00 – Msza św. z kazaniem

19.00 – Akcja Katolicka – Osiedle Słowackiego bl. 24,26, 28,  – p. M. Magoń

21.00 – KIK – ul. Żeromskiego, ul. Jasna, św. Anny, ul. Krótka – p. J. Czekalski

23.00 – Róża  św. Zofii, ul. Orzeszkowej, ul. Asnyka, ul. Staffa, ul. Dąbrowskiej  – p. M. Kwaśniak

 

CZWARTEK 8.11.2018 r.

 

1.00 – Róża św. Katarzyny ze Sieny, ul. Kopernika, Ul. Mickiewicza – p. A. Grzesik

3.00 – Róża św. Bernadety, ul. Kościuszki (parzyste) – p. E. D. Paluch

5.00 – s. Józefitki, Franciszkański Zakon Świeckich, Osiedle Mazury (strona prawa ) –  p. M. Drapak

7,00 – Msza św. z kazaniem

8.00 – Legion Maryi – p. W. Czepiel

9.00 – Róża św. Bernardyny, ul. Grunwaldzka – p.  R.  Mandziak

11.00 – Msza św. za Ojczyznę z kazaniem – ks. Marian Wyrwa

12.00 – Róża św. Katarzyny ze Laboure, ul. Starzyny, ul. Lipowa – p. Ciepła

14.00 – Róża św. Matki Bożej Łaskawej,  ul. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego blok – p. Śliwa

16.00 – Szkolne Koła Caritas, Wolontariusze – ks. Marek

17.30 – Nieszpory za zmarłych

18,00 – Msza św.  z kazaniem

19.00  – Kapłani z dekanatu lubaczowskiego

21.00 – Akcja Katolicka, ul. Kurierów AK p. M. Magoń

23.00 – Róża św. Jana Pawła II, bl. Legionów 3,5,7 –  p. Furgała

 

PIĄTEK – 9.11.2018 r.

 

1.00 – Róża św. Faustyny, ul. Kościuszki  – bloki – p. W. Szczybyło

3.00 – Odnowa w Duchu Świętym, Osiedle Mazury  – D. Butyńska

5.00 – Grupa Modlitewna św. Józefa, os. Mały Łążek, ul. Słowackiego – s. Ryszarda

6.30 – Godzinki

7.00Msza św. z kazaniem

8.00 – Legion Maryi – p. W. Czepiel

9,00 – Róża  św. Cecylii, Żuki, Dąbrowa – p. Zarembska

11.00 – Msza św. w intencji chorych – Ks. Sławomir Szewczak

12.00 – Róża św. Bernadety, ul. Unii Lubelskiej – p. D. Paluch

14.00  – Róże Różańcowe z Dąbkowa – p. Szutka

16.00 – Katecheci ul. Rynek – p. L. Wiśniewska

17.30 – Nieszpory za zmarłych

18.00 – Msza św. z kazaniem – ks. prof. Stanisław Nabywaniec 

19.00 – Młodzież – kandydaci do bierzmowana – ks. M. Wyrwa, ks. S. Skowroński

21,00 – Koła Koronkowe, ul. Baczyńskiego, ul. Tetmajera , ul. Broniewskiego – p. E. Tworko

23,00 Róża św. Klary, ul. Kościuszki (nieparzyste) – p. M. Paszków

 

SOBOTA – 10.11.2018 r.

 

1,00 – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Krasickiego, Lwowska p. E. Rokosz

3,00 – Róża św. Agnieszki, ul. Kasprowicza, Nałkowskiej, ul. – p. K. Milo

5.00- Siostry Albertynki, Apostolat Maryjny, ul. Sportowa, ul. Polna, ul. Zbożowa,

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

7,00 – Msza św. z kazaniem

8,00 – Legion Maryi -p. W. Czepiel

9.00 – Róże Różańcowe z Dąbrowy

11.00 – Msza św. za Ojczyznę z kazaniem – ks.

12.00 – Róża św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Cicha, ul Strażacka, ul. Kwiatowap. Haliniak

14.00 –  Róże Różańcowe z Opaki

16.00 – Ministranci i Lektorzy – ks. Michał

17.30 – Nieszpory za zmarłych

18.00 – Msza św. z kazaniem – Zakończenie JERYCHA