Arka Lwowska w Konkatedrze 27.X.2018 r. godz. 16.30