SŁOWO BISKUPA O ZASADACH ORGANIZOWANIA IMPREZ RELIGIJNO-KULTURALNYCH

        Aktualnie rozpoczęliśmy okres wakacji, urlopów – czas odpoczynku. Nasze parafie często organizują na swoim terenie różnego rodzaju wydarzenia, których sponsorami są także browary i inne firmy promujące oraz rozprowadzające alkohol. Zdarza się, że w trakcie takich spotkań sprawowane są Msze święte, np. na Dożynkach. 

W naszej Ojczyźnie trwa Narodowy Kongres Trzeźwościowy. Jego głównym celem jest promocja trzeźwości i abstynencji poprzez ograniczenie spożycia alkoholu. Jak podają najnowsze statystyki, ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Uczestnicy Kongresu oraz Duszpasterstwo Trzeźwości kierują do całego Narodu, a szczególnie do  osób wierzących, gorący Apel:

„Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości […]. Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności”.

Zwracam się do Księży Proboszczów, Administratorów, Wikariuszy i Organizatorów różnego rodzaju spotkań, mających miejsce na terenie parafii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, z gorącym apelem o głębokie przemyślenie, czy jest to godne, by łączyć te spotkania z reklamą alkoholu, jego rozprowadzaniem i spożywaniem, a jednocześnie z celebracją Najświętszej Ofiary na tych miejscach.

        Z darem modlitwy o trzeźwość Narodu i Diecezji

 †  Marian Rojek     
Biskup Zamojsko-Lubaczowski