Na zakończenie 93. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska oraz diecezja zamojsko-lubaczowska zostały poproszone o zorganizowanie przyszłorocznej pielgrzymki, która została już zaplanowana na czas 26-27 maja 2018 r.  W związku z tym, w ramach duchowego przygotowania do przyszłorocznej “94. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę“, w poszczególnych diecezjach dokona się peregrynacja Relikwii błogosławionej lekarki s. Ewy Noiszewskiej i błogosławionej pielęgniarki s. Marty Wieckiej wraz z Obrazem“Szlachetni Polacy w służbie zdrowia“.

Osoby prezentowane na obrazie „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”, to istotnie Polacy związani z posługą, pracą w służbie zdrowia.

– Błogosławiona s. Marta Wiecka (pielęgniarka) Urodzona 12 stycznia 1874 w Nowym Wiecu, zmarła 30 maja 1904 w Śniatyniu (obecnie Ukraina). Została beatyfikowana 24 maja 2008 we Lwowie. Uroczystości przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone z udziałem m.in. kard. Stanisława Dziwisza. Wspomnienie liturgiczne – 30 maja.

– Błogosławiona s. Ewa Noiszewska (lekarka – dr Bogumiła Noiszewska) Urodzona 24 czerwca 1885 w Ostaniszkach, zmarła 19 grudnia 1942 na Górze Pietralewickiej koło Słonimia. Została beatyfikowana 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Jana Pawła II w grupie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Wspomnienie liturgiczne – z okazji 108 błogosławionych męczenników – 12 czerwca lub 19 grudnia.

BŁ. SIOSTRA ALICJA KOTOWSKA CR,  ur. 20 listopada 1899 w Warszawie, zm. 11 listopada 1939 w lesie piaśnickim– polska siostra zakonna, zmartwychwstanka, przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie w latach 1934-1939. Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich męczenników, ofiar II wojny światowej.
BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO – Kapelan Służby Zdrowia i  Solidarności

SŁUŻEBNICA BOŻA HANNA CHRZANOWSKA Papież Franciszek 1 października 2015 roku promulgował dekret o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej. Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

LEKARZ KAZIMIERZ HOŁOGA Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 20 lipca 2016 r. wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. A 12 września 2016 r. odbyła się pierwsza sesja Trybunału Beatyfikacyjnego w tej sprawie.

ROZALIA CELAKÓWNA Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego odbyło się na prośbę Fundacji Serca Jezusa 5 listopada 1996 roku, a dokonał go ks. Kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski.

STANISŁAWA LESZCZYŃSKA W 1992 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny.

MAGDALENA MARIA EPSTEIN 20 kwietnia 2007 w kościele sióstr dominikanek w Krakowie został uroczyście zamknięty proces na szczeblu diecezjalnym przez kard. Stanisława Dziwisza, po czym akta procesu zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, celem dalszego postępowania.

JANINA WOYNAROWSKA Proces beatyfikacyjny rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski dnia 18 czerwca 1999 roku.

DOKTOR ALEKSANDRA GABRYSIAK Kandydatka do wyniesienia na ołtarze. W 2012 roku Zarząd Główny KSLP wystosował list intencyjny do księdza biskupa Jana Styrny, ordynariusza diecezji elbląskiej, z prośbą o rozpoczęcie procesu informacyjnego, a następnie beatyfikacyjnego.