28 stycznia w Miejskim Domu Kultury już 10 raz w widowiskach herodowych zaprezentowały się grupy dzieci i młodzieży z całego powiatu lubaczowskiego. Był to X Przegląd Zespołów Kolędniczych “Herody”, organizowany pod hasłem “Idźcie i głoście”.

Przegląd zainicjowało 10 lat temu Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, działające przy Konkatedrze Lubaczowskiej. Konkurs miał dawać dzieciom, młodzieży i wszystkim chętnym okazję do  kultywowania zachowanych ludowych tradycji widowisk herodowych i zachęcać do tworzenia nowych  – inspirowanych wspomnieniami dziadków i pradziadków. – informuje Powiatowe Centrum Kultury

W tym roku do przeglądu zgłosiło się 6 grup: Teatrzyk Dziecięcy “Przyjaciele” z Opaki, grupa ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu ( kl. 0-4), grupa ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu (młodzieżowa), “Teatr Młodych” z Załuża, grupa “Biedroneczki” z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej oraz Teatrzyk “Wesoła Gromadka” z Oleszyc.

Oceniało ich jury w składzie: Grażyna Bielec- instruktorka MDK w Lubaczowie, Janusz Mazur- kustosz Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Marek Majcher- nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaczowie. Komisja brała pod uwagę przede wszystkim tekst scenariusza, wykonanie pastorałek i kolęd winszujących, oryginalność i pomysłowość prezentacji, ich zgodność z tradycją, a także wykorzystane rekwizyty i przebrania.

Główną nagrodę jurorzy przyznali młodzieżowej grupie ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju, która przedstawiła widowisko pt. “Herody”, będące adaptacją tekstów regionalnych. Grupa pracowała pod kierunkiem Agaty Nesterak.


Drugie miejsce zajął “Teatr Młodych” z Załuża, a trzecią nagrodę – Teatrzyk “Wesoła Gromadka” z Oleszyc.

Pozostałe zespoły nagrodzono wyróżnieniami, a wszystkie grupy otrzymały dodatkowo kosze słodyczy.

Jury podkreśliło wysoki poziom prezentacji, ale i zachęciło uczestników do głębszych poszukiwań oryginalnych, lokalnych tekstów widowisk herodowych.

W przerwie Przeglądu, podczas obrad jury, widzom czas umiliło trio: Laura Magierska, Marek Magierski i Benjamin Oxley, które wystąpiło z klimatycznym koncertem polskich kolęd.

Organizatorem Przeglądu było Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lubaczowie oraz Parafia Konkatedralna w Lubaczowie, MDK w Lubaczowie i Fundacja Pamięć i Tożsamość w Lubaczowie. Współorganizatorami: Urząd Miejski w Lubaczowie, Urząd Gminy w  Lubaczowie, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Zajrzyj do TV Lubaczów

http://https://www.youtube.com/watch?v=TJPuZrLYozc