X PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY”
LUBACZÓW 28.01.2018 r.

Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody” powstał z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Konkatedrze Lubaczowskiej, z fascynacji młodzieży i katechetów tradycją bożonarodzeniową, teatrem ludowym, jego klimatem. W Przeglądzie mogą brać udział dzieci i młodzież miasta, gminy i powiatu Lubaczów. Celem przeglądu jest kontynuowanie pięknej tradycji, zachęcając jednocześnie uczestników, do tworzenia nowych jakości artystycznych. Przegląd chce kultywować zachowane tradycje ludowe, zachęcać do tworzenia nowych – inspirowanych wspomnieniami dziadków i pradziadków, widowisk herodowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzieży zgromadzonej w domach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie organizujących się z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki „Herodom” jego uczestnicy i widzowie, będą mieć znakomitą okazję do radosnej, teatralnej, edukacyjnej zabawy. Do tworzenia pomostu „między dawnymi, a nowymi laty”.


MIEJSCE: 28.01. 2018 – rozpoczęcie godz. 14.00 (kolejność występów wg zgłoszeń).


TERMIN: Miejskim Dom Kultury im. Aleksandra-Sas Bandrowskiego w Lubaczowie.

CELE KONKURSU:

·         Prezentacja zachowanej tradycji ludowej „herodów” ziemi lubaczowskiej;

·         Inspirowanie młodego pokolenia do kultywowania i rozwijania obyczajów ludowych, a także poznawania tradycji literackich i teatralnych;

·         Poszukiwanie nowych form wyrazu dla przedstawień religijnych.

REGULAMIN

Przegląd ma charakter konkursu, a czas występu nie może przekroczyć 15 minut.

Oceniane będą następujące walory:

·         teksty i wykonanie pastorałek oraz kolęd i tekstów winszujących (noworocznych);

·         teksty scenariusza;

·         oryginalność i pomysłowość;

·         zgodność z tradycją – stroje, rekwizyty i przebrania.

Zasady uczestnictwa:

·         zgłoszenie do parafii św. Stanisława w Lubaczowie w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2018 r.

·         Karta zgłoszenia z podpisem ks. Proboszcza lub innego Opiekuna (nauczyciela).

Koszt przejazdu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące Organizatorzy zapewniają poczęstunek, herbata,